Home

Presstöd 2021

Propositionen Journalistik i hela landet beslutades av riksdagen den 14 juni 2018. I propositionen föreslås dels nya teknikneutrala stödformer med fokus på lokaljournalistik och innovation, dels en förstärkning av det befintliga presstödet. Båda förslagen har godkänts av Europeiska kommissionen den 22 oktober 2018 Presstöd var ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress.Sedan 1 februari 2019 har det ersatts med mediestöd som även omfattar nätpublikationer [1].Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen

Enligt MPRT:s regler skall en tidning berättigad till presstöd vara redaktionellt självständig från andra tidningstitlar. Skatteverket påpekar dock att hela Tempus-koncernen endast hade en anställd under både 2018 och 2019 och att de köper in alla tjänster och material från externa aktörer Publicerad: 14 februari 2018 kl. 13.55 Foto: Janerik Henriksson/TT Lokal journalistik i underbevakade områden ska gynnas i ett förslag om nytt högre presstöd Den kommunistiska tidningen Liberación har blivit av med presstödet efter en anmälan från Granskning Sverige (GS). Redan i april 2018 hade GS lämnat över en studie som visade på att tidningen endast hade ungefär 10 procent eget redaktionellt material och därmed inte nådde upp till kravet på 55 procent som gäller för driftstöd. Myndigheten för [ Presstöd. Allt om Presstöd. Här samlar vi artiklar, bilder och annan intressant information för dig som vill läsa mer om Presstöd. Hundratals år av nöd, stöd och död för svenska medier. 15 November 2018, 06:39. Flammans kampanj räddade presstödet Det finns två former av ekonomiskt stöd som nyhetsmedier kan söka - presstöd och mediestöd. Inom presstödet finns driftsstöd och distributionsstöd att söka. Inom mediestödet finns stöd för lokal journalistik. innovations- och utvecklingsstöd samt redaktionsstöd att söka

Alice Bah Kuhnkes nya presstöd skadar journalistiken

Alla de senaste nyheterna om Presstöd från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Presstöd från dn.se MEDIA. Regeringen (S+MP), samt Centerpartiet och Liberalerna föreslår en permanent förstärkning av mediestödet på 200 miljoner kronor per år, från och med i år. Detta är en del av vårändringsbudgeten för 2020, som presenteras den 15 april meddelar kulturminister Amanda Lind (MP) idag i ett pressmeddelande. För att hantera den mest akuta krisen avsätts 150 miljone BROTTSLIGHET. Tidningen Arbetaren ägs av Syndikalisternas fackförbund och definierar sig som en radikal röst underifrån. I motsats till sin självbild har tidningen dock profilerat sig genom åren som en megafon för medel- och övre medelklassvänstern i storstäder samt etablissemanget. Trots sin ringa storlek och betydelse agerar Arbetaren som en viktig medhjälpare till de. Riksdagsbeslut om presstödet under coronakrisen. 2020-05-13 | Presstöd. I regeringens vårbudget föreslogs, som ett led i stödpaketen under coronakrisen, bland annat att beslutat driftsstöd för år 2020 i sin helhet ska utbetalas i förtid. Här ligger processen i dag. läs me

DN Debatt, 14 februari 2018. Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och företrädare för sju partier. Totalt höjs stödet med 20 procent jämfört med dagens presstöd. Det ska gälla från 1 januari 2019, skriver statsrådet Alice Bah Kuhnke och företrädare för sju partier För ETC förlag står presstödet för ungefär 19 procent av de 72 miljoner i utgifter vi har 2018. Det betyder att prenumeranter (och lite annonsörer) står för alla andra pengar. Vilket ju är en helt annan bild än det de borgerliga som ogillar presstöd sprider. Presstödet ska nu förändras Presstödet höjs med fokus på lokala medier och innovation, skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke och företrädare för sju sammansvurna partier på regeringens hemsida och i DN. Vi inför ett nytt stöd för journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade. Dagens utvecklingsstöd vidareutvecklas med fokus på samarbeten för att möta digitaliseringens utmaningar För 2018 ligger presstödet till de tre kvarvarande tidningarna på 16,5 miljoner kronor, en minskning med cirka 34 miljoner kronor. Men det innebär inte att presstödstricksandet har gått i graven. I årets lista över presstöd dyker det upp en ny tidning Samlingsärende ansökan om utvecklingsstöd (ansökningsportal) juni 2018: Avslutad: 18/01328 Överklagande presstöd Haparandabladet: Avslutad: 18/01314 Redovisning av använt stöd för Eesti Päevaleht/Estniska Dagbladet 2017: Avslutad: 18/01290 Överklagande av presstöd för Uddevalla-Poste

Frågor och svar om nytt mediestöd och förlängt presstöd

Förslaget till nytt presstöd presenteras nu på DN Debatt. Nuvarande presstöd till andratidningar förlängs och ett särskilt stöd till journalistik i svagt bevakade områden införs. I debattartikeln, som undertecknats av kulturministern Alice Bah Kuhnke och samtliga partier utom Sverigedemokraterna, presenteras ett helt nytt stöd som ska gå till journalistik i områden som är svagt. Publicerad: 13 februari 2018 kl. 20.57 Foto: Janerik Henriksson/TT Lokal journalistik i underbevakade områden ska gynnas i ett förslag om nytt högre presstöd ETC betalar tillbaka delar av tidigare presstöd Publicerad 3 september 2018 Tidningskoncernen ETC krävdes förra året på att återbetala 8 miljoner kronor i presstöd som bedömts som felaktigt iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jor

Presstöd hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Men det är naturligtvis inte presstödet till Nationell Idag i sig som är förgripligt. Minst lika kränkande för alla anständiga människor är att de tvingas vara med och betala för skamliga publikationer som Proletären, Internationalen, Offensiv, Etc och Flamman Från: Sofie Berg-Cormier <sofie.berg-cormier@mprt.se> Skickat: den 19 november 2018 15:51 Till: Regelrådet Ämne: Remiss ändring i föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2016:1) Bifogade filer: Konsekvensutredning.doc; Förslag till ändringar i föreskrifter om presstöd 2018 - remiss.docx Uppföljningsflagga: Följ upp Flagga: Har meddelandeflagg

Presstöd. Formulär och bestämmelser. Medierevision digital. Certifiering av annonssystem. Webbplatser. Kampanjvalidering. Nyhetsbrev. Certifiering av Influencer-nätverk. Bestämmelser. [2018-10-24] Vi välkomnar VK Media som användare av Mediafacts annonswebb [2018-10-19] Affinitet. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för press, radio och tv. Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, Presstöd - del till Myndigheten för press, radio och tv (ram Presstödet ska höjas för att stärka den lokala journalistiken. Publicerat onsdag 14 februari 2018 kl 11.24 Presstödet ska höjas för att stärka den lokala journalistiken ETC ska återbetala 8,4 miljoner i presstöd 20 juni, 2018. Presstödsnämnden kräver tre av ETCs tidningar på totalt 8,4 miljoner kronor, eftersom de har beviljats för högt presstöd. En granskning visar att antalet abonnemang som ETC uppgett till nämnden inte gick att matcha mot individuella beställningar och betalningar

ETC får betala tillbaka miljoner efter för högt presstöd. Publicerad: 13 Juli 2018, 11:59. Johan Ehrenberg. Foto: Arild Vågen. Presstödsnämnden anser att ETC erhållit ett för högt presstöd och kräver nu att de betalar tillbaka åtta miljoner kronor. Ämnen i artikeln 2018 var det sämsta året någonsin för den svenska dagspressens ekonomi. I debatten höjs nu därför röster för en utökning av det ekonomiska stödet till dagspressen så att lokala redaktioner ska kunna fortsätta att informera medborgarna och granska de lokala politikerna. Men i Norge har ett direkt stöd till lokala dagstidningar inte medfört en mer omfattande rapportering o Ända till i mars 2018 när Expressen satte igång sin censurkampanj. Nyligen lämnade Fabian Fjälling in fyra anmälningar mot olika gammelmedier för fusk med presstöd. Den mest namnkunniga av tidningarna är Svenska Dagbladet, som mottar 40 miljoner skattekronor årligen

Presstöd - Wikipedi

Världen idag finns inte med i siffrorna för 2018 då tidningen under året gick från tre- till fyradagarsutgivning. Detta påverkar också tidningens presstöd som kommer att ges retroaktivt efter en mätperiod på sex månader För 2018 anvisas Myndigheten för press, radio och tv 8 700 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 2018-03-26 | Presstöd, Ståndpunkt. Till Riksdagens Konstitutionsutskott Angående Regeringens proposition 2017/18:154 - Journalistik i hela landet TU - Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska mediehus och medieföretag och har tagit del av rubricerad proposition som överlämnats till..

Presstöd till lokaltidningar har inte avsedd effekt mån, nov 11, 2019 07:00 CET. 2018 var det sämsta året någonsin för den svenska dagspressens ekonomi ETC tvingas återbetala presstöd. Publicerat 13 juli, 2018 Författare Anders_S. Efter en mer noggrann prenumerationsundersökning och granskning har TS Mediefakta kommit fram till att ETC har fått 8 miljoner kronor i för högt presstöd som Presstödsnämnden nu beslutat ska tas tillbaka

Presstödsnämnden ignorerade regler - betalade ut en

Frågan kan ställas om presstödet används på rätt sätt, skriver journalisten Sverker Lindström med flera. Publicerad 2018-08-07 21.00. Stäng. Dela artikeln: Miljoner i presstöd räddades till storföretagen. Vänstertidning förlorar presstöd efter anmälan från medborgarjournalister Digital utgåva eNyT v. 36/2020 Veckotidningen Liberación har genom åren mottagit åtskilliga miljoner i driftstöd, trots att den är helt spanskspråkig och materialet till absolut största delen är kopierat från utländska spanskspråkiga medier Historisk ansökan om presstöd från Gefle Dagblad Uppdaterad 8 februari 2019 Publicerad 14 november 2018 Den Mittmedia-ägda dagstidningen Gefle Dagblad har ansökt om presstöd Tidningen uppbär idag presstöd.2018 fick tidningen Miljömagasinet 2 351 000 kr i driftstöd och samma belopp 2019. [4] Från 1992 var namnet Miljömagazinet och sedan 2001 med en mindre ändring Miljömagasinet

Presstöd. Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Presstöd på resumé.se. Följ ämnet för att uppdatera dig i händelseutvecklingen om Presstöd. ETC får betala tillbaka miljoner efter för högt presstöd. 13 Juli 2018, 11:59 17 februari 2018 07:00. Ni får väl mer pengar i presstöd nu? Läsaren säger det förhoppningsfullt, efter att ha hört nyheten om att presstödet höjs. Läsaren gillar oss och vill oss väl, vet att vi är ett av många tidningshus som får en allt skralare kassa ETC fick 45 miljoner kronor i presstöd 2016. Upplagan är alltså subventionerad med 743 kronor styck. Räknar vi bara in prenumerationer (abonnerad upplaga blir siffran ännu högre). Nu ska vi ner på detaljnivå. Dagstidningen Dagens ETC har alltså 8 300 prenumeranter i sin TS-upplaga för 2016 (prenumerationer Presstöd avskaffas för alternativ media Publicerad 7 november 2016 kl 14.27. Inrikes. Sveriges etablerade mediehus ska få nya miljonbidrag från skattebetalarna, samtidigt som de ges rätten att själva bestämma vilka konkurrenter som ska tillåtas på den skatte­finansierade marknaden Klimat. Klimatdebatten handlar mest om att vi är på väg mot ruinens brant. De faktiska lösningarna lyser med sin frånvaro. Fram tills nu! Det här är en film om hopp av Johan Ehrenberg

2018-02-15 in etableringsfrihet, Medieutredningen, Presstöd | Permalink Regeringen har nu fått med sig samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna på ett utökat presstöd. Nytt är satsningar på vita fläckar och oberoende journalistik som kräver andra krav än bara formella kriterier på den som önskar få del av stödet Redan i dag har sex av tio svenskar en så kallad smart phone, alltså en modern telefon som vi surfar och ser tv på, och fler lär vi rimligen bli eftersom hela nio av tio svenskar i åldern 16-40 år använder just pekskärmsmobiler. Men det så kallade presstödet ska också fortsättningsvis främst utgå ifrån papperstidningsupplago Av Redaktionen, 2018-04-12. redaktionen@nordfront.se. 2. MEDIA. Granskning Sverige har polisanmält fyra tidningar för diverse brott rörande fusk med presstöd. Bland dessa återfinns två mindre vänstertidningar, Liberalernas partiorgan och Schibstedtidningen Svenska Dagbladet

Jag lägger upp denna artikel från den 20e maj, där finns en bra referenslista på slutet. Jag anser fortfarande att denna nyhet som den presenterades 20e maj har förblivit i mediaskugga och ingen riktig debatt har kommit igång även om allt väsentligt nu blivit publicerat i olika stora tidningar i Sverige. Artikeln på NB Nyhetsbyrån För fler dokument och länkar Läs mer presstöd. You are currently browsing articles tagged presstöd. 2018-05-31 in hindrande åtgärd, internet, Pressetik, Yttrandefrihet | Permalink. Myndigheten för press, radio och tv vill att alla sändningar av rörliga bilder som distribueras via internet till datorer, mobiler och paddor ska granskas

Nytt presstöd ska ge mer lokal journalistik Aftonblade

 1. Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Läs mer i vår cookie-policy.Genom att använda timbro.se samtycker du till vår användning av cookies
 2. Insamlingssystemet som vi har i dag infördes i Sverige 1994 och 2018 beslöt regeringen om en ny förordning för förpacknings- och tidningsinsamling med intentionen att göra det enklare och mer lättillgängligt att återvinna. Fri press bör kunna stöttas genom ett utökat eller förändrat presstöd,.
 3. Sju riksdagspartier är överens om ett nytt mediestöd som ska ersätta det nuvarande presstödet från 2019. Det ska ge möjligheter att återuppväcka journalistisk bevakning på orter där den försvunnit

Fler kan få presstöd Notera att denna artikel är från 2016. Publicerad 2016-11-09 (uppdaterad 2018-03-18) Olles ritstick. Åsikter 12 september 2018 20:00. Spara . Läsartext: Systemfel med stöd till kommersiella verksamheter - ta bort presstödet. Totalt utgår en halv miljard per år i presstöd Lidingösidan 2004 - 2018. måndag 31 december 2018 23:59. Detta är den sista artikeln som publiceras på Lidingösidan. I fortsättning läggs bara artikelkommentarer in. Själva sidan ligger dock kvar i minst två år. Efter fjorton år är det alltså dags att sätta punkt

Vänstertidning plagierade artiklar - presstödsnämnden

Syftet med det svenska presstödet sägs vara att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen. Därav får vi inga pengar eftersom konkurrensen skulle bli sned eftersom Kuriosakuriren är helt överlägsen alla tidningar, även utan presstöd. Presstödet omfattade år 2012 cirka 535 miljoner kronor. Av dessa pengar får Kuriosakuriren 0 17 feb 2018. Krönika: Nytt presstöd ger mer bevakning . Anders Nilssons krönikor. Visa alla artiklar. Hittills har presstödet mest funnits till för att hålla liv i andratidningarna på många orter. Tidningar som aldrig hade funnits kvar om inte presstödet funnits Presstödsnämnden nekar tidningen Bas Blekinge presstöd 2018. Avsnitt på den här sida Medieutredningens förslag återfinns inte i den nya överenskommelsen. FOTO: Tor Johnsson Besvikelse över nya presstödet 14 februari, 2018. Överenskommelsen om nytt presstöd från och med nästa år möts av besvikelse från delar av branschen Alla detaljer i det nya presstödet är ännu inte utformade, men av det som är klart så handlar det bland annat om en höjning av driftstödet med cirka 10 procent och en höjning av distributionsstödet med 50 procent. Det kommer gynna landsbygdens tidningskonsumenter, menar Berit Högman

Borås Tidning är Sjuhärads ledande tidning med nyheter, sport och nöje Stefan Sauk - i samarbete med Vetenskapsforum Covid-19 - läser upp en text av Stefan Einhorn. Vi behöver ditt stöd! Donera till oss - för yttrandefrihet och det fria ordet. Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer. Varje gåva är betydelsefull. SWISH: 0735 29 63 35 Paypal: 4 Figur 7 Presstöd: Beviljat driftsstöd 2000-2017 (miljoner kronor, löpande och fasta värden) 21 . Figur 8 Antal dagstidningar i Sverige med eller utan driftsstöd 2017 21 . Övriga mediestöd 22 . Figur 9 Direkta stödformer till medier, utdelat stöd 2017 (miljoner kronor) 23 . Figur 10 Momssats för olika medieprodukter 2018 2

Presstöd - senaste nyheterna om Presstöd - Dagens Medi

 1. stone hoppas - på en framtid för morgontidningar. Det enda som förbryllar är Svenska Dagbladets ledning. 1 971 167 000 kronor. Så mycket har skattebetalarna sponsrat Svenska Dagbladet med hittills, i form av så kallat presstöd.
 2. -lör 17 feb 2018 kl 11.03
 3. Presstöd 2020 Diskutera politik, migration, integration, samhällsklimat och allt annat som är åsiktsrelaterat. Kom ihåg att hålla en hövlig ton och inte brusa upp bara för att ni inte håller med varandra

Stöd till medier - Myndigheten för press, radio och t

Ja. Man kan söka presstöd för en tidning som enbart kommer ut digitalt. Däremot innebär nuvarande regelsystem att det är enklare att söka presstöd för en tidning än för digitalt. Vi har också problemet med den digitala momsen. ETC skulle inte kunna söka stöd om tidningen enbart gjorde digitala editioner Mer lokal journalistik och mer teknikneutralt stöd är huvudlinjerna i förslaget till nytt presstöd som sju partier står bakom. Mediebranschen är positiv men efterfrågar mer detaljer Rikets styrelse (utgiftsområde 1 i statens budget) omfattar Kungliga hov- och slottsstaten, riksdagens förvaltning, ledamöter och ombudsmän, Regeringskansliet samt länsstyrelserna. Här ingår även presstöd, verksamheter som rör allmänna val, demokrati och stöd till politiska partier samt stöd till nationella minoriteter. Dessutom ingår Datainspektionen och Justitiekanslern i. Finlands parlamentariska presstöd omvandlades 2008 till partistöd. I dag beviljades partistöden för 2020, och en ständigt krympande andel av dem används till pressen enligt den ursprungliga reformens idé. Statsrådet i Finland beviljade i dag partistöden för året 2020. Åland inräknat, beviljas för detta år partistöd för drygt 35,6 miljoner euro

Presstöd - DN.S

 1. Presstöd blir plattformsneutralt mediestöd Den 1 januari 2018 föreslås dock det nya mediestödet träda i kraft. SR skriver: - Jag har redan idag utsett Berit Högman till att hålla i samtalet i Sveriges riksdag
 2. Lag (2018:1802). Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Banna FN, en av de största farorna mot världsfreden. Ansvarig utgivare: Anders Ståhlberg. Kraftig ökning av presstöd för att sprida röd propaganda. Presstödet har nästan dubblats på tre år. År 2013 låg presstödet på 275 miljoner kr
 3. 17 februari 2018 07:00. Ni får väl mer pengar i presstöd nu? Läsaren säger det förhoppningsfullt, efter att ha hört nyheten om att presstödet höjs. Läsaren gillar oss och vill oss väl, vet att vi är ett av många tidningshus som får en allt skralare kassa
 4. Debatt om presstöd. oktober 20, 2018 De senaste veckorna har det debatterats en del om presstödet från Gratistidningarnas sida. Debatten startade med att Robert Sundberg på dala demokraten ansåg att kraven för lokalproducerat innehåll i presstödstidningar borde sänkas
 5. I januari lades ETC lokaltidning i Umeå ned. Nu tvingas de återbetala drygt 2,3 miljoner kronor

En stor andel av de tidningar som får presstöd är just vänsterextrema. I slutet av 2018 lyckades Flamman med hjälp av en liknande kampanj värva 100 nya prenumerationer, vilket ledde till att man lyckades klara presstödsnivån Eftersom de flesta anställda får kring 3 300-3 500 euro per månad och chefredaktörens lön inklusive bikostnader inte kan vara mer än 80 000 euro per år (annars borde SPT ha redovisat det i sin ansökan om presstöd) kan lönekostnaderna, enligt Journalistens beräkningar, högst uppgå till cirka 600 000 euro i år December 2018 (9) November 2018 (10) October 2018 (10) September 2018 (26) August 2018 (44) July 2018 (50) June 2018 (27) May 2018 (27) April 2018 (17) March 2018 (29) krisdrabbad under många år och Medievärlden och Fria Tider rapporterar nu att tidningen ansökt om skattefinansierat presstöd Varför statligt presstöd till tidningarna? Ekonomi: övrigt. Samhället vill att hela Sverige ska leva. Tittar man på Gotland exempelvis så bor det 57 000 personer på ön

600 miljoner i presstöd räcker inte, regeringen ökar med

Olle Felten 2018 Var inte med på SD: s vallistor Vi har inget presstöd, inga avtal med de stora digitala jättar som lagt beslag på annonsintäkterna. Vi är helt oberoende. Och därför helt beroende av stödet från våra supportrar. Så här donerar du. 21 juni 2018 Senast uppdaterad: 21 juni 2018 Tweet Share. Tidningskoncernen ETC tvingas att betala tillbaka presstöd för tre av deras tidningar, då det har betalts ut felaktigt. Totalt rör det sig om drygt 8 miljoner kronor, skriver Medievärlden. På sitt senaste möte beslutade. Presstöd till 18 tidningar Pressmeddelande 02.06.2005 15.59 sv Statsrådet har beviljat 18 tidningar understöd för nedsättning av transport-, distributions- och andra kostnader samt för stöd till tidningarnas utvecklingsprojekt 2018:2053. Publicerad. 2018-12-21. Ladda ner. Mediestödsförordning (pdf 1.14 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post. Om webbplatsen. Kontak

Kungliga Tekniska Högskolan | WTF?Alingsås Tidning på fallrepet -mängder av ärenden hos

Den invandringskritiska tidningen Nya tider, som just nu har presstöd, räknas stå i farozonen för att inte få presstöd efter 2018. Flera alternativmedier, så även Nordfront, har idag fler läsare än många mainstream-medier men blir med det nya förslaget automatiskt diskvalificerade eftersom de inte delar etablissemangets värdegrund Anmärkningsvärt i sammanhanget är att presstödet som helhet domineras av ett enda bolag, vänsterkoncernen ETC, som 2016 tog hem över 11% av Sveriges samlade presstöd

Har vänstertidningen Arbetaren fuskat sig till presstöd

 1. juni 2018 maj 2018 Denna blogg modereras inte på förhand av Västerbottens-Kuriren och här gäller inte det utgivaransvar som finns på vk.se. Bloggens innehavare är ansvarig för allt innehåll
 2. Etikettarkiv: presstöd. Yttrandefrihet via ombud. Postat den 2020-07-27 av Mats Jangdal. Postat den 2018-03-05 av Mats Jangdal. I de tidningar som alls refererat något från Climate Sense konferensen i Göteborg 16-17 februari, kallas deltagarna för klimatförnekare
 3. april 2018 (1) mars 2018 (2) februari 2018 (1) januari 2018 (3) december 2017 (1) november 2017 (3) oktober 2017 (2) september 2017 (1) augusti 2017 (2) juli 2017 (1) juni 2017 (1) maj 2017 (2) mars 2017 (1) januari 2017 (1) december 2016 (1) november 2016 (1) oktober 2016 (2) september 2016 (4) augusti 2016 (1) juni 2016 (5
 4. Våren 2018 startade hon Nyhetsbyrån Järva, - I och med presstödet kommer också krav på egenfinansiering, vilket betyder att vi måste bli bättre på att sälja annonser

Moderaterna vill återupprätta samhällskontraktet. Den som jobbar och anstränger sig ska kunna förvänta sig att staten garanterar medborgarnas trygghet och att välfärden fungerar Och, är presstödet till nytta för tryckfriheten? Presstödsnämnden stod inför samma dilemma då samhällsomstörtarna runt Proletären första gången sökte och fick presstöd. Av någon anledning har man kunnat fördra kommunister och annan vänster, kanske fö nuvarande presstöd ska avvecklas till 2018 kan Statskontoret ha förståelse för. I utredningens kapitel 8 diskuteras dock alternativa finansieringssätt via bland annat licensmedel till public service eller beskattning av plattforms-leverantörer. I kapitlet förs också resonemang om att finansieringsfrågorn Vi förser marknaden med objektiv, transparent och aktuell faktabaserad information om medielandskapet Blekingeposten är en svensk centerpartistisk tidning grundad 1945. Tidningen utkommer med ett nummer i veckan och har en upplaga om ca 2 100 exemplar (2011). Redaktionen är idag belägen i Karlskrona

Presstöd T

 1. ärt driftsstöd för år 2020: 495 198 800 kr. Innovations och utvecklingsstöd år 2019: 35 637 836 kr. Siffrorna från Mediestödsnämnden idag. Vi borde få väldigt mycket kvalitetsjournalistik för de pengarna
 2. Nytt presstöd ska ge mer lokal journalistik. Sten 13 februari، 2018 Ekonomi, affärer och finans, Inrikes, Politik, Samhälle Kommentarer inaktiverade för Nytt presstöd ska ge mer lokal journalistik 84 View
 3. 14 nov 2018. Gefle Dagblad söker presstöd: Vill säkra vår journalistiska närvaro - Vår affärsidé är inte att leva på bidrag, men ser vi att vi uppfyller kraven för presstöd vore det inte ansvarsfullt mot läsare och medarbetare att inte söka, säger Ingvarsson
Dagens Lyxfällan Sverige - ProjektSanningDagens Sverige - ProjektSanningDagens SverigeOmhändertagande av IS-terroristernas barn – juridiskt

Sju riksdagspartier är överens om ett nytt mediestöd som ska ersätta det nuvarande presstödet från 2019. Det ska ge möjligheter att återuppväcka journalistisk bevakning på orter där den. 14 nov 2018. Gefle Dagblad söker presstöd - påverkar inte Arbetarbladet. - Vår affärsidé är inte att leva på bidrag, men ser vi att vi uppfyller kraven för presstöd vore det inte ansvarsfullt mot läsare och medarbetare att inte söka, säger Ingvarsson presstöd. Popularitet. Det finns 54149 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1025756 ord. Det motsvarar att 5 procent av orden är vanligare. Det finns 25 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 1162 gånger av Stora Ordboken Presstöd (2) Pride festival (2) Privat vårdförsäkring (1) Problembaserat lärande (2) Projektmedel (1) Psykopatologi (1) PUT (1) Quisling (2) Rån (1) Rånvåg i Linköping (1) Rättsväsendet (6) Regeringen 2019 (4) Regeringens höstbudget 2020 (1) Regeringsbildning (14) Regeringsförklaring 2019 (1) Regeringskris (13) Reklamombudsmannen (1

 • Marbodal linköping öppettider.
 • Energikvantum.
 • Läromedel för nyanlända elever.
 • Brooklyn burger skövde meny.
 • Rennrad tretlager wechseln.
 • Polisen lund anmälan.
 • Brachiosaurus skelett.
 • Ute freudenberg youtube.
 • Sekvensbilder jul.
 • Eichmann in jerusalem pdf.
 • Youtube com snow red hot chili peppers.
 • Direct geld verdienen online.
 • Översätta betyg universitet.
 • Förberedande kurs högskoleprovet.
 • Ozzy osbourne band.
 • Fadern strindberg.
 • Häxfingrar recept.
 • World of tanks forum.
 • Jobba i dublin tips.
 • Amerikansk fotboll lidköping.
 • Arlanda flygrutter.
 • Pippi långstrump ackord.
 • Spara till en miljon blogg.
 • Kurser växjö.
 • Ballograf set.
 • Boxi flohmarkt stand mieten.
 • Orlando studios harry potter.
 • Farmarauktioner auktioner.
 • Hundfoder för äldre hundar.
 • Carroll shelby death.
 • Moruroa.
 • Mekaner.
 • Service vattenskoter pris.
 • Wie wird man abgeordneter im bundestag.
 • Sevärt i ulricehamn.
 • Grattis på arabiska.
 • Torraka synonym.
 • Vad är e on.
 • Heart eyes emoji meaning.
 • Poängjakt möhippa.
 • Byta hjulbult volvo 240.