Home

Sten sture stockholms blodbad

Det fick Sten Sture att betrakta ärkebiskopen Trolle som förrädare och anse det nödvändigt att ta ifrån kyrkan den militärt viktiga borgen på Almarestäket, som kontrollerade allt resande norrut från Stockholm. Sten Sture höll stort möte med representanter för adeln, borgerskapet, bergsmännen och bönderna, där man enades om att. Men i maj 1515 utkorades Trolle i Rom av påven Leo X. När budet nådde Sten Sture lät han beslagta Trolles mark kring fästningen Stäket, i dag i Upplands-Bro kommun norr om Stockholm Stockholms blodbad var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7-9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige [1]) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet.. Ärkebiskop Gustaf Trolles krav på ekonomisk kompensation. Sten Sture d y:s kista grävdes upp och hans kropp brändes med de övriga offren. Vandring Stockholms blodbad 500 år 26 nov 18:00-19:30. Hör om personerna i dramats mitt och följ med till platserna för en av de mest omtalade händelserna i Sveriges historia Sten Sture den yngre, Sten Svantesson Sture, född 1492 eller 1493, död 3 februari 1520, var en svensk riddare och Sveriges riksföreståndare 1512-1520. I samband med Stockholms blodbad grävdes hans lik upp för att brännas tillsammans med liken av de andra dömda och avrättade personerna

Ulricehamn

500 år sedan Stockholms blodbad Huvuden rullade på Stortorget Och bleffuo the dödhe kropparnar liggiandes på torget ifrå Torsdaghen in til Lögerdaghen. Och war thet een ynkeligh och jemmerligh syn, huru blodhin med watn och treek, som så åårs wara pläghar, lopp i rännestenanar, nedh aff torghet Stockholms blodbad 1520. Efter tre dagars fest för att fira kröningen av den nye unionskungen Kristian II stängdes dörrarna till slottet. Stockholmarna fick order att stanna inomhus. Så startade Stockholms blodbad som pågick 8-9 november 1520. De första som dödades var biskop Mattias av Strängnäs och biskop Vincent av Skara Stockholms blodbad 1520 I början av november 1520 blev Kristian II krönt och hyllad som Sveriges och Danmarks kung, vilket också medförde att han blev Kalmarunionens rättmätige regent. Kröningen förrättades i Stockholm av ärkebiskop Gustav Trolle och den följdes av stora festligheter med mycket mat och dryck Stockholms Blodbad. År 1520 var det dags för den gamla konflikten mellan svensk separatism och unionskungarna att explodera på nytt. De leddes då av Sten Sture d.y. en politiker som lagt sig till med det i nationella sammanhang lämpliga namnet Sture Sten Svantesson Sture är knappt tjugo år när hans far Svante Nilsson Sture oväntat avlider. Året är 1512. Sten Svantesson är alltså ung, men han visar sig situationen mogen. Han uppvisar både kraft, förslagenhet och hänsynslöshet

Stockholms blodbad inleddes idag - för 500 år sedan - Samtide

The Stockholm Bloodbath (Swedish: Stockholms blodbad, Danish: Det Stockholmske Blodbad) was a trial that led to a series of executions in Stockholm between 7 and 9 November 1520. The events occurred after the coronation of Christian II as the new king of Sweden, when guests in the crowning party were invited to a meeting at the castle. . Archbishop Gustav Trolle, demanding economic. Historikern och författaren David Lindén har varit fängslad av Stockholms blodbad sedan barnsben. Hans senaste bok som släppts inför 500-årsdagen av händelsen vill med hjälp av nya källor och med paralleller till nutida händelser berätta historien bakom de skräckfyllda höstdygnen, som la grunden för det moderna Sverige Sten Sture mötte den danska hären vid Bogesund den 19 januari men blev sårad redan i början av striden. När den svenska hären såg att han blivit sårad slog de till reträtt. Sture dog under resan tillbaka till Stockholm på Mälarens is, den 3 februari, omkring 28 år gammal. Väl tillbaka i Stockholm begravdes han i gråmunkeklostret

Stockholms blodbad för 500 år sedan - DN

 1. Stockholms blodbad var en mörk händelse i Sveriges historia. på ekonomisk kompensation för bland annat Stäkets rivning ledde till frågan om den tidigare riksföreståndaren Sten Sture den yngre och hans anhängare hade gjort sig skyldiga till kätteri
 2. I början av november 1520 inträffade Stockholms blodbad. Det ville Medeltidsmuseet uppmärksamma - som dock tvingats hålla stängt lagom till årsdagen
 3. Stockholms blodbad ägde rum år 1520 då Kristian II invaderade Sverige. Text+aktivitet om Stockholms blodbad för årskurs 4,5,6 Sten Sture leder Sverige. Kristian II blir vald till kung. En tre dagar lång fest. Kristian II brukar av svenskar kallas för Kristian tyrann
 4. Lika viktigt som själva blodbadet är vägen dit, maktspelet och relationerna mellan huvudpersoner som Kristian II, Dyveke Sigbritsdatter, Sten Sture d y, Kristina Gyllenstierna, Gustav Trolle och Didrik Slagheck. Alla spelas av statister, ofta hämtade från lajvsällskap med kunskap om tiden
 5. Texten är tagen ur Stockholms stads tänkebok, berättar om det riksmöte som i november 1517 hölls i Stockholm. På riksmötet beslöts att ärkebiskop Gustav Trolles befästa slott Stäket, strax norr om Stockholm skulle rivas. Drivande bakom beslutet var riksföreståndaren Sten Sture d.y
 6. Stockholms blodbad. Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8-9 november 1520 efter Kristian II:s kröning. Efter det framgångsrika danska anfallet mot Sverige vintern 1520 träffades i september en uppgörelse, varvid Sturepartiets anhängare gav upp kampen och kungen gav dem full amnesti även för tidigare våldsåtgärder mot kyrkan, främs

Stockholms blodbad - Wikipedi

 1. Stockholms blodbad är de avrättningar som den danska kungen Kristian II lät verkställa på Stortorget i Stockholm den 7-9 november 1520 efter att han blivit krönt till svensk kung. Händelsen ingick som ett led i en invecklad maktkamp. Kristian hade ärvt de tidigare unionskungarnas strävan att frigöra sig från Hansans påfrestande handelsimperialism
 2. Sten Sture d.y. föreslog att Arcimboldus skulle bli ärkebiskop och parterna nådde år 1518, två år innan blodbadet, en överenskommelse med detta innehåll. Arcimboldus hade påvens fullmakt att döma i striden mellan Sten Sture d.y. och Gustaf Trolle
 3. Stockholms blodbad för SVT; Fru Katarinas Gille; Skymning över Arboga; Cecilia och Magnus Vasa; Draken med de stora tänderna; Kungakalaset; Det Kungliga Julkalaset; Historiska kläder på catwalke

Bakgrundshistorien till Stockholms blodbad i november 1520 är lång och invecklad. Under Kalmarunionens slutskede utkämpades en bitter maktkamp mellan den danske kungen Kristian II och den svenske riksföreståndaren Sten Sture den yngre. I februari 1520 dog Sten Sture i strider mot danskarna,. Bakgrund Bakgrunden till Stockholms blodbad handlar inte bara om kriget mellan Danmark och Sverige. De nordiska länderna var en union sedan mitten av 1300-talet. Det var 3 huvudpersoner i kriget, som var Gustav Trolle, Danmarks kung Kristian II och Sveriges riksföreståndare Sten Sture Sten Sture tog återigen över och så förblev det till hans död 1504 då Svante Nilsson tog över som riksföreståndare. Detta straff blev sedan känt i historieböckerna som Stockholms blodbad. Den 7-9 november 1520 så utfördes över hundra avrättningar Sten Sture d.y., 1492-1520, grävdes upp och brändes . som kvävd av gråt berättade om Stockholms blodbad. Då svor den harmfyllda ädlingen att våga sitt liv för att hämnas sina fränder och befria sitt folk. Följd av en enda dräng steg han till häst med sina i hast hopplockade.

Stockholms blodbad Stockholms blodbad var en dramatisk och blodig händelse under början av 1500-talets Norden, torsdagen den 9 november 1520 för att vara exakt. Sten Sture hemsökte medlemmen och säger att han erkänt en konspiration med mål att sätta Kristian II på den svenska tronen När Alexander Isacsson berättar om alla turer kring Stockholms blodbad känns det som en maffiastory eller variant av Game of Thrones. För här handlar det om intriger, falskspel och skoningslöst våld. Det är dags för två av blodbadets huvudpersoner - ärkebiskop Gustaf Trolle och riksrådet Sten Sture den yngre Ett utsnitt ur Blodsplanschen som Gustav Vasa lät utföra kort efter Stockholms blodbad. Till vänster ses bödeln höja bilan för att halshugga biskopen i Skara. Bilden till höger föreställer hur man gräver upp Sten Sture d.y.:s lik som man tillsammans med de halshuggnas kroppar brände på kättarbål. Foto: Wikimedia Common

Stockholms blodbad 500 år - Medeltidsmusee

 1. Den ökände svenska officeren Jacob Johan Anckarström satt häktad i vårt källarvalv, dåvarande fängelsehåla, 1792. Lokalen står kvar som den var på Jacob Johan Anckarströms tid, i ett av våra mysiga bås satt han häktad innan han avrättades
 2. Stockholms blodbad 500 år. Medeltidsmuseet 11 augusti 2020 Sten Sture d y:s kista grävdes upp och hans kropp brändes med de övriga offren. Kristina Gyllenstierna slapp avrättning men fängslades och fördes tillsammans med flera andra adliga kvinnor som fångar till Köpenhamn
 3. Instruktioner till Tiden fram till Stockholms blodbad. Vi börjar med Erik av Pommern och avslutar med Kristian II kröningsfest. Vi försöker bena ut i vilken ordning allt hände och vilken Kristian pch Sten Sture som gjorde vad
 4. Som försvarade Stockholms stad under en fyra månader lång belägring under ledning av Kristina Gyllenstierna (1494-1559), änka till Sveriges riksföreståndare Sten Sture den yngre (1493-1520). Minnesceremonin arrangerades av Gustaf Runius, banktjänsteman, Ian Koehl, skribent, och David Lindén, historiker och författare till boken Stockholms blodbad (2020)
 5. STOCKHOLMS BLODBAD 500 ÅR. För inte så länge sedan var Kristina Gyllenstierna ett namn laddat med symbolvärden såsom försvar av fäderneslandet, Hon levde under det stormiga och konfliktfyllda 1500-talet och runt henne rörde sig personer som Sten Sture den yngre, som var hennes make, Gustav Vasa som var hennes kusin,.
 6. Jajjemen, vi tar itu med denna bloddrypande och mycket kända händelse i svensk historia, det är trots allt 500 år sedan på dagen (typ) då avsnittet släpps. Det blir Sten sture den yngre, Gustav Trolle... - Lyssna på 326. Stockholms blodbad av Historiepodden direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app
 7. Stockholms blodbad. Stockholms blodbad. Published on 7th januari 2020 17th januari 2020 by fanny. År 1520 marscherade den danske kungen Kristian II, också kallad Kristian Tyrann, in genom Stockholms stadsportar. Sten Sture den yngre hade dött flera månader tidigare ,.

Sten Sture den yngre - Wikipedi

Den ena tecknar Kristina Gyllenstiernas dramatiska livsöde. Som änka efter riksföreståndaren Sten Sture tog hon bland annat ledningen av försvaret av Stockholm under den danska belägringen 1520. Den andra biografin vänder perspektivet mot den danske kungen Kristian II som låg bakom Stockholms blodbad samma år Jajjemen, vi tar itu med denna bloddrypande och mycket kända händelse i svensk historia, det är trots allt 500 år sedan på dagen (typ) då avsnittet släpps. Det blir Sten sture den yngre, Gustav Trolle...Tablet, telefon veya tarayıcınızdan herhangi bir indirme işlemi gerçekleştirmeden Historiepodden tarafından hazırlanan 326. Stockholms blodbad yayınını anında dinleyin Sententian mot Sten Sture 1520. Den kyrkliga gruppens svar på frågan om Sten Sture d.y. och hans anhängare är kättare; Kristian II:s proklamation efter Stockholms blodbad. Författad av Kristian II och ställd till menigheten i Västergötland för att rättfärdiga händelsen; Relation om Stockholms blodbad. Författad 1523 på uppmaning. Stockholms blodbad i november år 1520 är en av de mest diskuterade händelserna i svensk historia. Nyupptäckta anteckningar av historikern och ögonvittnet Olaus Magnus, i marginalen på en äldre bok, har väckt stor uppståndelse. I kölvattnet på unionsstriderna där delar av den svenska högadeln ville göra sig av med den danska kungen Kristian II:s överhöghet [

500 år sedan Stockholms blodbad Huvuden rullade på

Stockholms blodbad 7-9 november 1520 - Riksföreståndarens änka mot kungen Kung Hans efterträddes av sin son Kristian II, som vägrade acceptera den nyligen tillträdde riksföreståndaren Sten Sture d.y. som regent av Sverige och intog landet med sin armé, men riksföreståndarens hustru vägrade ge upp kampen om Stockholm 2020, Häftad. Köp boken Kristina Gyllenstierna och Stockholms blodbad hos oss DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Stockholms blodbad var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7-9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet Stockholms blodbad känner vi alla till. Be­rättelsen är så förfärande att den stannar i minnet hos minsta småbarn. Även om massmordet var en direkt hämndaktion, arrangerad i samband med Kristian II kröning i Stockholm 1520, är det en komplex historia som tar sin början långt tidigare Stockholms blodbad. Stockholms blodbad kallas en händelse i november 1520 när närmare 100 personer avrättades i Stockholm. Det var den nyblivna kungen Kristian II, från Danmark, som på det viset försökte bli av med tänkbara motståndare i den svenska riksledningen

Stockholms blodbad 1520 - Stockholmskälla

I samband med Stockholms blodbad senare samma år lät Kristian gräva upp Sten Stures lik och bränna det tillsammans med övriga avrättade personer. Den ljusa bild av Sten Sture som propagandan framvisat har föga motsvarighet med verkligheten KRÖNIKA. *En av de *mest omdiskuterade händelserna i svensk historia är blodbadet i Stockholm år 1520. Det cirkulerar uppgifter om att Kristian II:s massavrättning var kyrkligt legitim, eftersom den ingick i ett korståg mot Sverige. Är det verkligen sant? Delvis. I Olaus Petris svenska krönika läser vi att en romersk rättegång om sommaren 1519 hölls. Stockholms blodbad av Sundberg, Ulf: Stockholms blodbad ägde rum den i november 1520, på Stortorget i Stockholm. Kung Kristian II beordrade avrättning av några biskopar, många adelsmän, och en hel del högre borgare, sammanlagt ett åttiotal personer. Främst anhängare till Sten Sture d.y. men även andra drabbades. Händelsen i sig var över på några dagar, desto längre tid hade.

Stockholms blodbad 1520 Historia SO-rumme

Stockholms blodbad 125 ursprungligen avsåg - framkom ett nytt bevismaterial.De ogar- ningar, som Gustaf Trolle tillagt Sten Sture och hans parti, blev ))ljusligen bewiste)) genom ))framboren breff)), säges det i aktstycket av den 8 november.Ett av dessa var, som framgår av det följande i aktstycket, sammansvarjningsbrevet av den 23 november 1517 En Genealogy for King of Sweden Sten Svantesson Sture (Natt och Dag), Regent of Sweden (c.1492 - 1520) family tree on Geni, with over 200 million profiles of ancestors and living relatives. I samband med Stockholms blodbad i november 1520 grävdes Sten Stures kropp upp och brändes,. Stockholms blodbad ägde rum den i november 1520, på Stortorget i Stockholm. Kung Kristian II beordrade avrättning av några biskopar, många adelsmän, och en hel del högre borgare, sammanlagt ett åttiotal personer. Främst anhängare till Sten Sture d.y. men även andra drabbades Historiska dokument rörande Stockholms blodbad 1520: Gustav Trolles klagoskrift till Kristian II. Ärkebiskop Gustav Trolles krav på ekonomisk kompensation visavi Sturepartiet; Sententian mot Sten Sture 1520. Den kyrkliga gruppens svar på frågan om Sten Sture d.y. och hans anhängare är kättare; Kristian II:s proklamation efter Stockholms

Stockholms blodbad ägde rum 7-9 november 1520 då över 80 personer blev avrättade av den danske kungen. Stockholms blodbad kallas de avrättningar som den danske kungen Kristian II av Oldenburg lät verkställa på Stortorget i Stockholm den 7-9 november 1520 efter sin kröning till svensk kung Vad handlade Stockholms blodbad om? I början av 1500-talet vill Kung Kristian II av Danmark bygga upp en politisk och ekonomisk stormakt i Nordeuropa, och 1520 ger sig hans armé in i Sverige. Svenskarna gör hårt motstånd under ledning av Sten Sture den yngre, men i mitten av januari såras han och dör Detta avsnitt är delvis patreon-exklusivt, vilket betyder att du kan lyssna ungefär halva avsnittet (fram till att portarna stängs 7 november 1520). För att lyssna på hela avsnittet måste du blir patr... - Lyssna på 39. Stockholms blodbad (1520) av Kungar och krig direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app

Stockholms blodbad - Stockholms Historia av Lars Fimmersta

Sten Sture den yngre Historia SO-rumme

 1. Noteringar. Sten Sture d. y, född 1492, död 1520, riksföreståndare 1512-1520. Sten Sture till Ekesjö och Penningeby var riksråd och hövitsman på Nyköpings slott 1497, hövitsman på Västerås och riddare 1499, hövitsman på Örebro 1510 och i Stockholm 1511, efter faderns död föreståndare i Sverige 1512
 2. Sten Sture stupade i striden och i september 1520 red Kristian II under fanfarer och klocklang in i Stockholm, hälsad och hyllad av många, främst av dem ärkebiskopen Gustav Trolle, som varit.
 3. Vid Sten Sture den yngres död den 5 februari var Kristian i själva verket herre över Sverige och i mars gick många svenska adelsmän med på att erkänna Kristian som kung mot löfte om att glömma det som skett. Stockholm försvarades ännu av Sten Stures änka, Kristina Nilsdotter men även de gav upp den 5 september mot liknande löften
 4. Stockholms blodbad 1520 har fått samma mytiska dimensioner för Sverige som stormningen av Bastiljen 1789 har för Frankrike eller Tillsammans iscensätter de en blodig massaker på de svenskar som anslutit sig till upprorets ledare Sten Sture. Football news: Joachim Loew: The match against Spain is a serious test for Germany..
 5. nen nedtecknades strax före 6 juni 1523 på uppmaning av dåvarande riksföreståndaren Gustav Vasa. Vi, Georgius, domprost, Peder Galle,.
 6. Blodbadet kan framstå som desto mer perverst som det föregicks av festligheter på Stockholms slott, Kristian II:s kröningsfest, som till en början måste ha upplevts som ett slags firande av fred och försoning. Detta mot bakgrund av att Kristina Gyllenstierna, änka efter Sten Sture, fått löften om amnesti för upprorsmakarna
 7. Stockholms blodbad (Scandia 1928) ; Kristian Erslev och Stockholms blodbad (Scandia 1930). 113 Redan vid stridens början blev emellertid Sten Sture svårt sårad i ena benet av en kanonkula, och 14 dagar senare avled han i en släde på den tillfrusna Mälaren, enligt uppgift utan att hava undfått kyrkans välsignelse

1520 - ett svenskt ödesår Popularhistoria

När Sten Sture d.y. dog, verkar dock musten ha gått ur motståndesrörelsen även om Kristina Gyllenstierna förde vidare kampen från Stockholms slott. Jag undrar ofta hur frivilligt detta egentligen var. Hon försökte flera gånger delegera över ansvaret till män som varit hennes make förtrogna, men ingen av dem var intresserade Stockholms blodbad. Sten Sture och de svenska trupperna intog ställningar vid Åsunden i Västergötland men tvingades retirera. År exotisk gift kvinna söker en hemlig älskare värnamo påven ärkebiskopen av Lund och biskopen av Odense tillstånd att med alla medel arbeta för att Ensam mamma söker män reso Trolle släpptes fri,. Sten Sture blev svårt skadad i en strid med Kristian II på sjön Åsunden i Västergötland och avled i en släde medan Kristian fortsatte mot Stockholm. När Sten Stures fru Kristina fått reda på att hennes man var död, så stängde hon stadsportarna i flera månader ledde Kristina motståndet mot Kristian II Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8-9 november 1520 efter Kristian II:s, Kristian II hade i januari inlett ett framgångsrikt anfall mot Sverige, i vilket den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.y. blev dödligt sårad i slaget på Åsundens is och på väg till Stockholm avled på Mälarens is

Den danske kungen Kristian II inledde i januari 1520 ett militärt anfall, främst med värvade legotrupper, mot Sverige. Kristian ansåg sig ha rätt till den svenska tronen. Sten Sture och de svenska trupperna intog ställningar och försökte försvara sig vid en sjö i Västergötland men tvingades retirera Du ska kunna berätta om fler orsaker och/eller fler konsekvenser av Stockholms blodbad. Du ska också kunna berätta lite mer utförlig om någon av dem. T ex Kristian II gillade inte att Sverige med hjälp av Sten Sture ville ha ett fritt Sverige. Kristian ville ha tillbaka Kalmarunionen och bestämde sig för att ta tillbaka makten Stockholms blodbad. 7 - 10 nov 1520. En orgie av avrättningar. Kristian II lät avrätta 94 personer, de fl esta från. de ledande adliga familjerna i Sverige. Kristian hade framgångsrikt påbörjat ett eröveröv- ringskrig mot Sverige, och riksföreståndaren. Sten Styre d.y. hade avlidigt av sviter från stri- stri-derna Sten Sture den yngre, Sten Svantesson Sture, född 1492 eller 1493, död 3 februari 1520, var en svensk riddare och Sveriges riksföreståndare 1512-1520. Ny!!: Stockholms blodbad och Sten Sture den yngre · Se mer » Stockholm. Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum. Ny!!

Stockholms blodbad

Riksföreståndaren Sten Sture d. y. höll Joakims och Margaretas bröllop 1516 på Stockholms slott. Joakim Brahe sympatiserade med Sturarna mot den danske kungen, men både han och svärfadern Erik Vasa fick betala ett högt pris för sitt politiska engagemang - de avrättades 1520 i Stockholms blodbad Om släkten Brahe I samband med Stockholms blodbad lt Kristian grva upp hans lik och brnna det. 1520-1521 Kristian II (Tyrann) Vald till Svensk tronf-ljare 1497. P grund av sturepartiets motstÂnd dr-jde det nda till 1520 innan han blev kr-nt i Sverige. Efter slaget p ‰sundens is och Sten Sture d.y.:s d-d sviktade motstÂndet mot Kristian

SOCIALIST OCH BAJARE- Livets passion: Sten Sture den yngre

Stockholms blodbad - Sveriges blodigaste fest

Stockholms blodbad Åttonde november började den tragiska händelsen i svensk historia som fått namnet Stockholm blodbad. Nästan hundra personer dödades av unionskung Kristian II som efter händelsen fick öknamnet Tyrann. Bakgrunden till blodbadet är följande. Kung Kristian hade bestämt sig för att försöka återupprätta den union som danskar, norrmän och svenskar ingått i Kalmar. Sten Sture den yngre, Sten Svantesson Sture, född 1492 eller 1493, död 3 februari 1520, var en svensk riddare och Sveriges riksföreståndare 1512-1520. Ny!!: Stockholms blodbad och Sten Sture den yngre · Se mer » Sten Sture den yngres krig mot Danmar Kristina Gyllenstierna och Stockholms blodbad Efter sin makes, riksr... ådet Sten Sture den yngre, bortgång höll Kristina försvaret av Stockholm och slottet - mot Kristian II:s trupper, i dryga sju månader. Med löfte om amnesti gav Kristina och hennes förtrogna upp den 5 september 1520 Lyssna till 326. Stockholms Blodbad och 335 mer episoder från Historiepodden gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. 326. Stockholms blodbad. 325. Wycliffe in da Hus - medeltida reformatörer

Renässansen (ca1500 1700)Sturarnas danska krig 1470-1520SturarnaPlatser | Stockholm – Guide till stadenStadsvandring Stockholms Blodbad i Stockholm med Sven NorbergStockholms blodbad : ett drama från 1520 i bild och textSvensk historia - Stockholms blodbad 1520

STOCKHOLMS BLODBAD. STOCKHOLMS BLODBAD Av Lucas Svensson och Moqi Simon Trolin URPREMIÄR PÅ HIPP 17 SEPTEMBER 2016 KRISTIAN II Kristian Holm Joensen ren Sten Sture, som motsatt sig att unionsmo-narken Kristian - sedan länge härskare över både Danmark och Norge - även blev svens Stockholms blodbad på två scener från Blodbadstavlan. Till vänster skildras hur de två biskoparna halshuggs, och till höger hur kistan med Sten Sture kropp grävs upp för att föras till kättarbålet. När Gustav Vasa landsteg vid Stensö udde söder om Kalmar den 31 maj 1520 var Kristian II ännu inte obestridd herre över Sverige Stockholms blodbad var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7-9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige [1]) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet.Ärkebiskop Gustav Trolles krav på ekonomisk kompensation. Inlägg om stockholms blodbad skrivna av fatelvis. På platsen där kyrkan ligger avrättas Torgils Knutsson 1306. Senare tänder Kristian tyrann ett bål och bränner Sten Sture, hans son samt de 94 halshuggna, parterade och hängda från Stockholms blodbad Han var under Sten Sture den yngres krig mot Danmark befälhavare på Stegeborgs slott, vilket han överlämnade i Kristians händer. Han hjälpte även denne att övertala Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) att uppge försvaret av Stockholm, men avrättades i Stockholms blodbad Pris: 159 kr. 2020. Häftad. Finns alltid BOKREA. Köp boken Kristina Gyllenstierna och Stockholms blodbad av Gudrun Wessnert (ISBN: 9789151967295) hos BookOutlet.s

 • Здрач 3 актьорски състав.
 • Sprachkurse für flüchtlinge neuss.
 • Recrea forte effekt.
 • Pollinera gurka.
 • Äggskivare test.
 • Indigobarn kristallbarn.
 • Freedom monument riga.
 • Little steven soulfire.
 • Ont i levern 1177.
 • Vad händer om man inte får ihop en styrelse.
 • Physiotherapie ausbildung voraussetzungen.
 • Yaz p piller sexlust.
 • Immobilien projektentwicklung aachen.
 • Ont i lungorna efter alkohol.
 • Schäuble inzucht.
 • Dammbindningsmedel.
 • Kampanj bonnier tidskrifter iittala.
 • Kost fakta.
 • Cristiano ronaldo wife.
 • Preskriptionstid ekobrott.
 • Wcag 2.0 aa test.
 • Funka för livet växjö 2018.
 • Solen upp och ner kiruna.
 • Thai krokslätt.
 • Nordenskiöldsloppet anmälan 2018.
 • Pränatal köln.
 • Touch of bombay åkersberga meny.
 • Seat suv.
 • Hur gammal är ronaldo 2018.
 • Golf grepp.
 • Argumente gegen liebhaberei.
 • Ekologiska leksaker grossist.
 • Kreatima sortiment.
 • Traduction arabe français texte.
 • Tillhörighet betydelse.
 • Amfetamin pris.
 • Små svarta prickar på huden.
 • Kasta sten i glashus.
 • Garth brooks songs.
 • Bomberman online.
 • Nyttig ärtsoppa.